جت پرینتر صنعتی دومینو A320

افزودن به لیست مقایسه

از لحظه ای که دکمه استارت را میزنید ، دومینو A320 شروع به آسان کردن زندگیتان میکند.

با گستره ای از فناوری های هوشمند ،A320i  میتواند تنها با تعویض مواد مصرفی عملکرد خود را بهینه نگه دارد ، این همه نگهداریی است که این چاپگر نیاز دا